Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CA LÂY NHIỄM


69 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (đến 7h ngày 24/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 24/6) Đến 7h ngày 24/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 349. Đã 69 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

55 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (đến 7h ngày 10/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 10/6) Đến 7h ngày 10/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 332. Đã 55 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

53 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (đến 7h ngày 8/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 8/6) Đến 7h ngày 8/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 331. Đã 53ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

37 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 23/5/2020)

Hà Nội (TTXVN 23/5) Đến 7h ngày 23/5, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 324.

Đã 29 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 15/5/2020)

Hà Nội (TTXVN 15/5/2020) Đến 7h ngày 15/5, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, tổng số ca mắc là 312.