Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CA LÂY NHIỄM


37 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 23/5/2020)

Hà Nội (TTXVN 23/5) Đến 7h ngày 23/5, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 324.

Đã 29 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 15/5/2020)

Hà Nội (TTXVN 15/5/2020) Đến 7h ngày 15/5, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, tổng số ca mắc là 312.