Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CA HUẾ


Đặc sắc ca Huế

Hà Nội (TTXVN 18/11) “Nghệ thuật ca Huế” đang được xây dựng hồ sơ trình UNESCO đề nghị công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tính đến nay, Việt Nam đã có 12 di sản được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.