Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CỦA CẢI


WB: Thế giới giàu hơn nhưng không đồng đều

Hà Nội (TTXVN 1/2) Theo báo cáo công bố mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB), của cải của cả thế giới đã tăng 66% trong giai đoạn 1995 - 2014.