Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CỘNG ĐỒNG


Dịch COVID-19: Số ca mắc toàn cầu vượt mốc 11 triệu người (Từ ngày 1/2 đến 8h15 ngày 4/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 4/7) Tính đến 8h15 ngày 4/7/2020 đã có 11.189.325 người mắc và 529.063 người tử vong vì COVID-19.

79 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 4/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 4/7) Đến 7h ngày 4/7/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 355. Như vậy, 79 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

78 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 3/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 3/7) Đến 7h ngày 3/7/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 355. Như vậy, 78 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Đã có 340 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 15h ngày 2/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 2/7) Tính đến 15h ngày 2/7/2020, đã có 340 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

77 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 2/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 2/7) Đến 7h ngày 2/7/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 355. Như vậy, 77 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Đã có 336 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 1/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 1/7) Tính đến 18h ngày 1/7/2020, đã có 336 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Tròn 75 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 30/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 30/6) Đến 7h ngày 30/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tạiViệt Nam là 355. Như vậy, tròn 75 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Đã có 335 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 13h ngày 29/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 29/6) Tính đến 13h ngày 29/6/2020, đã có 335 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

74 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 29/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 29/6) Đến 7h ngày 29/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 355. Như vậy, 74 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Số ca mắc COVID-19 toàn cầu vượt mốc 10 triệu người (Từ ngày 1/2 đến 7h ngày 28/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 28/6) Tính đến 7h ngày 28/6/2020 đã có 10.072.582 người mắc và 500.604 người tử vong vì COVID-19.

73 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng (đến 7h ngày 28/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 28/6) Đến 7h ngày 28/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 355. Như vậy, 73 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Việt Nam đã có 355 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 27/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 27/6) Tính đến 18h ngày 27/6/2020, Việt Nam đã ghi nhận 355 ca mắc COVID-19.

Dịch COVID-19: Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca mắc và ca tử vong (tính tới 10h15 ngày 27/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 27/6) Mỹ hiện có gần 2,6 triệu ca mắc COVID-19, hơn 127 nghìn người đã tử vong.

72 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 27/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 27/6) Đến 7h ngày 27/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tạiViệt Nam là 353. Như vậy, 72 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Việt Nam đã có 353 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 26/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 26/6) Tính đến 18h ngày 26/6/2020, Việt Nam đã ghi nhận 353 ca mắc COVID-19.

Đã có 330 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 17h ngày 26/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 26/6) Tính đến 17h ngày 26/6/2020, đã có 330 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.