Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CỔ PHẦN HÓA


Đã cổ phần hóa 147 doanh nghiệp

Hà Nội (TTXVN 21/11) Từ năm 2016 đến nay, cả nước đã cổ phần hóa 147 doanh nghiệp, thu được 206.720 tỷ đồng từ cổ phần hóa, thoái vốn.

Khó hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa DNNN năm 2017

Hà Nội (TTXVN 4/12) 2017 là năm quan trọng với tiến trình cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Tuy nhiên, tiến độ này đang rất chậm và khó có thể hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ đặt ra cho năm nay khi chỉ còn 3 tuần nữa là kết thúc năm 2017.

Cổ phần hoá 33 doanh nghiệp Nhà nước

Hà Nội (TTXVN 21/9) Theo Ủy ban Kinh tế Quốc hội, trong 8 tháng đầu năm 2017, có 33 doanh nghiệp Nhà nước được phê duyệt phương án cổ phần hoá, với giá trị thực tế đang được xác định là hơn 80.600 tỷ đồng.

Tiếp tục cổ phần hóa 240 doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội (TTXVN 17/1) Từ nay đến năm 2020, Việt Nam tiếp tục thực hiện cổ phần hóa 240 doanh nghiệp (DN) có vốn Nhà nước, trong đó có 62 doanh nghiệp xổ số kiến thiết tại các tỉnh và nhiều đơn vị thuộc lĩnh vực liên quan đến an ninh, quốc phòng

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước mới đạt trên 75%

Hà Nội (TTXVN 29/12) Hoạt động cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước trong 5 năm (2011-2015) nhiều khả năng không đạt kế hoạch.