Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CẮT GIẢM NỢ XẤU


Liên minh châu Âu lên kế hoạch cắt giảm nợ xấu

Hà Nội (TTXVN 6/10) Xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm bên ngoài cho các công ty có nguy cơ phá sản là trọng tâm của đề xuất Dự thảo của Ủy ban châu Âu nhằm giải quyết tình trạng phá sản trong khu vực này và giúp các ngân hàng thu hồi nợ xấu.