Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CẤP THẺ BHYT


Hơn 3 triệu người khuyết tật được cấp thẻ BHYT

Hà Nội (TTXVN 3/12) Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12 được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề người khuyết tật (NKT), quyền của NKT được hòa nhập vào mọi lĩnh vực của cuộc sống. Những năm qua, hoạt động chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người khuyết tật ở nước ta có nhiều cải thiện rõ rệt trên phạm vi toàn quốc.