Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH


84,45% người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước

Hà Nội (TTXVN 19/5) Năm 2019, có 84,45% người dân tổ chức hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, tăng gần 1,5% so với năm 2018 và gần 2,3% so với năm 2017. Các chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ tăng nhiều nhất trong năm 2019.

Cải cách hành chính: Điểm sáng của PCI 2018

Hà Nội (TTXVN 28/3) Chi phí không chính thức giảm, môi trường kinh doanh bình đẳng hơn, chính quyền cấp tỉnh năng động và sáng tạo hơn… là những đánh giá tích cực của khu vực doanh nghiệp tư nhân về cải cách thủ tục hành chính của các cấp chính quyền.

Công bố chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX 2016

Hà Nội (TTXVN 31/5) Bộ Nội vụ đã công bố chỉ số cải cách hành chính 2016 (PAR INDEX). Theo đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và TP Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu chỉ số cải cách khối Bộ, Ngành và chỉ số cải cách hành chính các địa phương.

Đánh giá của doanh nghiệp về cải cách hành chính

Hà Nội (TTXVN 13/4) Doanh nghiệp đánh giá tích cực hơn về hoạt động cải cách thủ tục hành chính năm 2015 so với năm 2014.

Chỉ số cải cách hành chính ở các bộ, địa phương

Hà Nội (TTXVN 7/9) Kết quả chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) không chỉ là công cụ đánh giá cải cách hành chính một cách khách quan, thực chất mà còn là cơ sở để đánh giá năng lực và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp.

Tăng cường phân cấp trong tổ chức bộ máy hành chính

Hà Nội (TTXVN 16/1) Cải cách hành chính là quá trình thay đổi nền hành chính theo hướng phát triển, hoàn thiện và tiến bộ hơn. Tính từ giai đoạn 2001-2005 đến 2011- 2013, tổng các đầu mối của Chính phủ từ 48 đã rút xuống còn 30 (22 bộ, cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan thuộc Chính phủ).

Cơ chế "một cửa" - đột phá trong cải cách thể chế hành chính

Hà Nội (TTXVN 15/1) "Một cửa" là cơ chế giải quyết công việc hành chính Nhà nước của tổ chức, công dân chỉ thông qua một đầu mối tại cơ quan hành chính.