Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CƠ CẤU


Cơ cấu của Hội đồng châu Âu

Hà Nội (TTXVN 17/6) Hội đồng châu Âu là cơ quan đưa ra định hướng chính trị và chương trình nghị sự của Liên minh châu Âu (EU).

15 tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Hà Nội (TTXVN 24/5) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 với 15 tiêu chí.

Cơ cấu tổ chức của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII

Hà Nội (TTXVN 9/3) Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) đã nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thu Hà tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch khóa XII (nhiệm kỳ 2017-2022).

Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020

Hà Nội (TTXVN 19/12) Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế 2016 - 2020

Hà Nội (TTXVN 1/11) Theo tính toán của Chính phủ, cần hơn 10 triệu tỷ đồng cho kế hoạch tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2020. Nguồn lực này sẽ được ưu tiên huy động từ thị trường, hạn chế tối đa việc bổ sung từ ngân sách nhà nước (NSNN).

Cơ cấu nợ công ở Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 17/7) Cơ cấu nợ công đến cuối năm 2015 gồm nợ Chính phủ chiếm 80,8%, nợ được Chính phủ bảo lãnh chiếm 17,8% và nợ chính quyền địa phương chiếm 1,4%.

Cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hà Nội (TTXVN 27/1) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tái cơ cấu ngân hàng và 6 “đỉnh núi” đã vượt

Hà Nội (TTXVN 7/10) Ba năm tái cơ cấu và xử lý nợ xấu ngân hàng nhìn lại, tuy rất ngắn, nhưng Ngân hàng Nhà nước, dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, có thể nói đã tiến một bước dài trong khả năng quản lý kinh tế nói chung và thực hiện chính sách tiền tệ nói riêng.

Cơ cấu dân số nước Đức sau 25 năm thống nhất

Hà Nội (TTXVN 5/10) Kể từ khi thống nhất, số người ở độ tuổi ≥ 65 tăng gần 10% ở các Đông Đức, gấp đôi Tây Đức.

Google tái cơ cấu công ty

Hà Nội (TTXVN 12/8) Google đang thay đổi cơ cấu hoạt động của công ty bằng cách thành lập một công ty mới gọi là Alphabet. Công ty này sẽ bao gồm các bộ phận tìm kiếm và một số công ty con khác.