Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CÔNG TÁC Y TẾ SẴN SÀNG PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẢNG XII


Công tác Y tế sẵn sàng phục vụ Đại hội Đảng XII

Hà Nội (TTXVN 16/1) Các tổ y tế được phân công đã sẵn sàng cho công tác phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, diễn ra từ ngày 20 đến 28/1/2016.