Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CÔNG BỐ


Đã có 395 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 16h ngày 7/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 7/8) Tính đến 16h ngày 7/8/2020, đã có 395 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 392 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 6/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 6/8) Tính đến 18h ngày 6/8/2020, đã có 392 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 378 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 17h ngày 4/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 4/8) Tính đến 17h ngày 4/8/2020, đã có 378 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 373 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 12h ngày 31/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 31/7) Tính đến 12h ngày 31/7/2020, đã có 373 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 360 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 15h ngày 20/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 20/7) Tính đến 15h ngày 20/7/2020, đã có 360 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 357 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 17/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 17/7) Tính đến 18h ngày 17/7/2020, đã có 357 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 356 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 17h ngày 16/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 16/7) Tính đến 17h ngày 16/7/2020, đã có 356 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 350 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 10/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 10/7) Tính đến 18h ngày 10/7/2020, đã có 350 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 342 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 7/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 7/7) Tính đến 18h ngày 7/7/2020, đã có 342 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 341 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 6/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 6/7) Tính đến 18h ngày 6/7/2020, đã có 341 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 340 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 15h ngày 2/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 2/7) Tính đến 15h ngày 2/7/2020, đã có 340 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 335 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 13h ngày 29/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 29/6) Tính đến 13h ngày 29/6/2020, đã có 335 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 330 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 17h ngày 26/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 26/6) Tính đến 17h ngày 26/6/2020, đã có 330 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 329 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 23/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 23/6) Tính đến 18h ngày 23/6/2020, đã có 329 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 328 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 17h ngày 22/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 22/6) Tính đến 17h ngày 22/6/2020, đã có 328 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 327 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 20/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 20/6) Tính đến 18h ngày 20/6/2020, đã có 327 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.