Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CÔNG BỐ KHỎI BỆNH


Đã có 341 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 6/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 6/7) Tính đến 18h ngày 6/7/2020, đã có 341 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 340 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 15h ngày 2/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 2/7) Tính đến 15h ngày 2/7/2020, đã có 340 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 335 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 13h ngày 29/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 29/6) Tính đến 13h ngày 29/6/2020, đã có 335 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 330 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 17h ngày 26/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 26/6) Tính đến 17h ngày 26/6/2020, đã có 330 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 329 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 23/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 23/6) Tính đến 18h ngày 23/6/2020, đã có 329 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 328 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 17h ngày 22/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 22/6) Tính đến 17h ngày 22/6/2020, đã có 328 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 327 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 20/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 20/6) Tính đến 18h ngày 20/6/2020, đã có 327 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 326 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 17h ngày 19/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 19/6) Tính đến 17h ngày 19/6/2020, đã có 326 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 325 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 17h ngày 16/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 16/6) Tính đến 17h ngày 16/6/2020, đã có 325 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 323 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 17h ngày 12/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 12/6) Tính đến 17h ngày 12/6/2020, đã có 323 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 321 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 17h ngày 11/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 11/6) Tính đến 17h ngày 11/6/2020, đã có 321 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 320 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 17h ngày 10/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 10/6) Tính đến 17h ngày 10/6/2020, đã có 320 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 316 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 12h ngày 8/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 8/6) Tính đến 12h ngày 8/6/2020, đã có 316 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 293 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 17h ngày 1/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 1/6) Tính đến 17h ngày 1/6/2020, đã có 293 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 279 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 17h ngày 29/5/2020)

Hà Nội (TTXVN 29/5/2020) Tính đến 17h ngày 29/5/2020, đã có 279 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 272 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 17h ngày 25/5/2020)

Hà Nội (TTXVN 25/5/2020) Tính đến 17h ngày 25/5/2020, đã có 272 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.