Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CÔNG BỐ KHỎI BỆNH


Đã có 1.380 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến18h ngày 15/1/2021)

Hà Nội (TTXVN 15/1) Tính đến 18h ngày 15/1/2021, đã có 1.380 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.357 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 8/1/2021)

Hà Nội (TTXVN 8/1) Tính đến 18h ngày 8/1/2021, đã có 1.357 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.337 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 2/1/2021)

Hà Nội (TTXVN 2/1) Tính đến 18h ngày 2/1/2021, đã có 1.337 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.303 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 25/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 25/12) Tính đến 18h ngày 25/12/2020, đã có 1.303 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.269 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 19/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 19/12) Tính đến 18h ngày 19/12/2020, đã có 1.269 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.266 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 18/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 18/12) Tính đến 18h ngày 18/12/2020, đã có 1.266 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.246 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 14/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 14/12) Tính đến 18h ngày 14/12/2020, đã có 1.246 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.238 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 11/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 11/12) Tính đến 18h ngày 11/12/2020, đã có 1.238 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.224 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 7/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 7/12) Tính đến 18h ngày 7/12/2020, đã có 1.224 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.220 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 4/12/2020)

Hà Nội (TTXVN 4/12) Tính đến 18h ngày 4/12/2020, đã có 1.220 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.179 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 28/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 28/11) Tính đến 18h ngày 28/11/2020, đã có 1.179 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

87 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng (tính đến 18h, ngày 28/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 28/11) Ngày 28/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.341 ca.

Đã có 1.170 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 27/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 2711) Tính đến 18h ngày 27/11/2020, đã có 1.170 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.151 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 23/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 23/11) Tính đến 18h ngày 23/11/2020, đã có 1.151 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.124 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 16/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 16/11) Tính đến 18h ngày 16/11/2020, đã có 1.124 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.103 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 14/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 14/11) Tính đến 18h ngày 14/11/2020, đã có 1.103 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.