Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CÔNG BỐ KHỎI BỆNH


Đã có 957 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 22/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 22/9) Tính đến 18h ngày 22/9/2020, đã có 957 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 947 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 21/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 21/9) Tính đến 18h ngày 21/9/2020, đã có 947 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 942 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 19/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 19/9) Tính đến 18h ngày 19/9/2020, đã có 942 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 940 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 17/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 17/9) Tính đến 18h ngày 17/9/2020, đã có 940 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 931 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 15/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 15/9) Tính đến 18h ngày 15/9/2020, đã có 931 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 926 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 14/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 14/9) Tính đến 18h ngày 14/9/2020, đã có 926 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 910 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 12/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 12/9) Tính đến 18h ngày 12/9/2020, đã có 910 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 893 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 10/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 10/9) Tính đến 18h ngày 10/9/2020, đã có 893 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 868 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 8/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 8/9) Tính đến 18h ngày 8/9/2020, đã có 868 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 853 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 7/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 7/9) Tính đến 18h ngày 7/9/2020, đã có 853 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 805 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 5/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 5/9) Tính đến 18h ngày 5/9/2020, đã có 805 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 755 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 3/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 3/9) Tính đến 18h ngày 3/9/2020, đã có 755 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 735 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 1/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 1/9) Tính đến 18h ngày 1/9/2020, đã có 735 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 677 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 29/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 29/8) Tính đến 18h ngày 29/8/2020, đã có 677 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 637 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 27/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 27/8) Tính đến 18h ngày 27/8/2020, đã có 637 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 592 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 25/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 25/8) Tính đến 18h ngày 25/8/2020, đã có 592 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.