Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CÁCH VỰC DẬY


Các cách vực dậy nền kinh tế thời COVID-19

Hà Nội (TTXVN 6/7) Khả năng phục hồi nhanh chóng của kinh tế thế giới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa được kiểm soát có lẽ chỉ là ảo tưởng. Các nhà hoạch định chính sách cần phải biết những điểm ưu tiên cần tập trung để vực dậy nền kinh tế.