Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CÁCH LY


15.874 người đang được cách ly do COVID-19 tại Việt Nam (đến 9h ngày 24/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 24/11/2020) Theo thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 15.874 người.

15.280 người đang được cách ly do COVID-19 tại Việt Nam (tính đến 9h ngày 13/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 13/11/2020) Theo thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 15.280 người.

Phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam: 14.775 người đang được cách ly (đến 9h ngày 3/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 3/11/2020) Theo thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 14.775 người.

Phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam: 14.777 người đang được cách ly (đến 9h ngày 27/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 27/10/2020) Theo thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 14.777 người.

Gần 14.000 người đang được cách ly do COVID-19 tại Việt Nam (đến 9h30 ngày 13/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 13/10/2020) Theo thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 13.845 người.

14.373 người đang được cách ly do COVID-19 tại Việt Nam (đến 9h ngày 6/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 6/10/2020) Theo thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 14.373 người.

Gần 15,5 nghìn người đang được cách ly tại Việt Nam do COVID-19 (tính đến 10h30 ngày 1/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 1/10/2020) Theo thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 15.491 người.

Hơn 23,7 nghìn người đang được cách ly do COVID-19 tại Việt Nam (đến 8h30 ngày 22/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 22/9/2020) Theo thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 23.725 người.

Thu phí cách ly tập trung với người nhập cảnh vào Việt Nam từ 1/9/2020

Hà Nội (TTXVN 18/9) Người nhập cảnh vào Việt Nam cách ly tập trung tại các cơ sở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định phải tự chi trả tiền ăn và chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày kể từ 1/9/2020.

Phòng chống COVID-19 tại Việt Nam: Hơn 30,6 nghìn người đang được cách ly (tính đến 9h ngày 17/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 17/9/2020) Theo thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 30.653 người.

Gần 37,5 nghìn người đang được cách ly do COVID-19 (tính đến 7h ngày 8/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 8/9/2020) Theo thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 37.474 người.

Phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam: Hơn 63.000 người đang được cách ly (tính đến 7h ngày 3/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 3/9) Theo thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 63.651 người.

Phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam: 133.279 người hiện đang được cách ly (7h ngày 4/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 4/8/2020) Theo thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 133.279 người.

Yêu cầu về phòng ở của người được cách ly

Hà Nội (TTXVN 27/7) Tại Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020, Bộ Y tế quy định người được cách ly tốt nhất là ở phòng riêng. Nếu không có phòng riêng: bố trí giường ngủ của người được cách ly cách xa ít nhất 2 mét với giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình hoặc nơi ở, nơi lưu trú; xa khu sinh hoạt chung.

Địa điểm, đối tượng, thời gian thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi ở, nơi lưu trú

Hà Nội (TTXVN 27/7) Các địa điểm cách ly, theo quy định của Bộ Y tế, gồm có: Nhà riêng; căn hộ chung cư; nhà ở tập thể; Phòng ký túc xá trường học, khu công nghiệp, xí nghiệp; Phòng nghỉ khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ; Các phòng lưu trú của các cơ quan, đơn vị.

Phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam: 12.484 người đang được cách ly (đến 7h ngày 22/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 22/7) Theo thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 12.484 người.