Thông tấn xã Việt Nam

Tag: CÁC CHỦNG CÚM GIA CẦM KHÁC NHAU


Các chủng cúm gia cầm khác nhau

Hà Nội (TTXVN 15/3) Các chủng cúm gia cầm khác nhau ảnh hưởng đến con người, đến gia cầm.