Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BUÔN BÁN NGƯỜI


Tội phạm buôn bán người diễn biến phức tạp

Hà Nội (TTXVN 20/7) Ở nước ta, nạn nhân của nạn buôn bán người ngày càng gia tăng, trong khi số tội phạm buôn bán người tăng không nhiều. Những con số thống kê 5 năm gần đây cho thấy, tội phạm buôn bán người ngày càng tinh vi và khó kiểm soát.

Nhức nhối nạn buôn bán người trái phép trên thế giới

Hà Nội (TTXVN 29/7) Năm 2014, tỷ lệ các vụ án buôn bán người trên thế giới tăng 6,2% so với năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ kết án lại giảm 23,1%.