Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BRUNEI


Relation de coopération économique Vietnam - Brunei

Le Brunei se classe au 22e rang parmi les 130 pays et territoires investissant au Vietnam

Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Brunei

Hà Nội (TTXVN 25/3) Brunei hiện đứng thứ 22/130 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Riêng trong ASEAN, Brunei là nhà đầu tư lớn thứ tư tại Việt Nam với 176 dự án trị giá hơn 1 tỷ USD.

Brunei

Hà Nội (TTXVN 22/8) Brunei trở thành nền kinh tế thành viên của APEC từ tháng11/1989.

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Brunei

Hà Nội (TTXVN 25/8) Quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Brunei phát triển tốt đẹp. Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học, kĩ thuật, văn hóa.