Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BRUNEI


Brunei
...

Hà Nội (TTXVN 22/8) Brunei trở thành nền kinh tế thành viên của APEC từ tháng11/1989.

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Brunei
...

Hà Nội (TTXVN 25/8) Quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Brunei phát triển tốt đẹp. Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học, kĩ thuật, văn hóa.