Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BRICS


Thượng đỉnh BRICS lần thứ 10 tập trung vào công nghệ

Hà Nội (TTXVN 25/7) Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 10 diễn ra từ ngày 25 - 27/7/2018 tại thành phố Johannesburg của Nam Phi với chủ đề “BRICS ở châu Phi: Hợp tác vì phát triển bao trùm và chia sẻ thịnh vượng trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

Tổng quan nền kinh tế các quốc gia mới nổi BRICS

Hà Nội (TTXVN 13/7) Tổng quan nền kinh tế các quốc gia mới nổi BRICS.