Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BOM MÌN


Nỗ lực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Hà Nội (TTXVN 4/4) 100% nạn nhân bom mìn được giải quyết chế độ chính sách, tặng thẻ BHYT, 40 trung tâm công tác xã hội, 400 cơ sở bảo trợ xã hội phục hồi chức năng hỗ trợ người khuyết tật, trong đó có người bị ảnh hưởng do bom mìn… là những chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bom mìn sau chiến tranh.

Không ngừng nỗ lực khắc phục hậu quả bom mìn

Hà Nội (TTXVN 4/4) Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách quan tâm và hỗ trợ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi hậu quả bom mìn gây ra, đồng thời cũng triển khai nhiều chương trình để rà phá, giảm thiểu ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ.

Nỗ lực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Hà Nội (TTXVN 3/4) Trong những năm qua, công tác hỗ trợ nạn nhân bom mìn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phần nào đáp ứng được nhu cầu của nhóm đối tượng, tạo điều kiện để nạn nhân bom mìn hòa nhập cộng đồng.

Rà phá các bãi bom mìn ở Afghanistan trong chiến tranh

Hà Nội (TTXVN 22/8) Các chương trình rà phá bom mìn ở Afghanistan đã xử lý khoảng 80% các bãi mìn trong chiến tranh từ những năm 1980. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực tiếp diễn và nguồn tài trợ quốc tế giảm đang gây ảnh hưởng lớn đến những nỗ lực rà phá bom mìn của Chính phủ Afganistan, khiến nhiều người dẫn vẫn đang phải chịu hậu quả nghiêm trọng từ những "di sản chế người" của các cuộc chiến tranh và xung đột đó.

Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Hà Nội (TTXVN 4/4) Vì an toàn cho nhân dân đặc biệt hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn 4/4, Việt Nam đã có nhiều chương trình hành động quốc gia huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh, giúp đỡ nạn nhân bom, mìn hòa nhập đời sống xã hội.