Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BỨC TRANH KINH TẾ-XÃ HỘI


Bức tranh kinh tế-xã hội năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Hà Nội (TTXVN 21/10) Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp ước đạt và vượt toàn bộ 12/12 chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao, trong đó 7 chỉ tiêu ước đạt và 5 chỉ tiêu ước vượt kế hoạch.

Bức tranh kinh tế-xã hội năm 2017

Hà Nội (TTXVN 31/12) Năm 2017, kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng.