Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BỔ NHIỆM


Quy trình bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ

Hà Nội (TTXVN 22/9) Tòa án Tối cáo Mỹ có 9 thẩm phán. Khi một vị trí trống, tổng thống sẽ đề cử ứng viên vào vị trí này. Ứng viên trở thành tân thẩm phán Tòa án Tối cao nếu được đa số phiếu bầu tại Thượng viện.