Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BỐN GIỐNG CHÓ QUÝ CỦA VIỆT NAM


Bốn giống chó quý của Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 17/2) Việt Nam có bốn giống chó nội được gọi là tứ đại quốc khuyển gồm chó Bắc Hà, chó lài, chó H’Mông cộc đuôi và chó Phú Quốc.