Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BỆNH VIỆN TƯ NHÂN


Bệnh viện tư nhân phát triển nhanh chóng ở Ấn Độ

Hà Nội (TTXVN 11/9) Thị trường bệnh viện tư nhân Ấn Độ đang là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất châu Á.