Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 3


Việt Nam thành lập Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3

Hà Nội (TTXVN 4/3) Ngày 4/3/2020, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ ra mắt và giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.