Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP


Đã có 1.061 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 26/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 26/10) Tính đến 18h ngày 26/10/2020, đã có 1.061 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã có 1.169 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 26/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 25/10) Tính đến 18h ngày 26/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.169 ca mắc COVID-19.

Đã có 1.051 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 24/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 24/10) Tính đến 18h ngày 24/10/2020, đã có 1.051 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã có 1.160 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 24/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 24/10) Tính đến 18h ngày 24/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.160 ca mắc COVID-19.

Đã có 1.049 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 22/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 22/10) Tính đến 18h ngày 22/10/2020, đã có 1.049 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã có 1.148 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 22/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 22/10) Tính đến 18h ngày 22/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.148 ca mắc COVID-19.

Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới: Thời gian tăng thêm 10 triệu ca mắc ngày càng rút ngắn

Hà Nội (TTXVN 20/10) Sau 6 tháng đầu năm 2020, số ca mắc mới COVID-19 trên thế giới tăng lên 10 triệu người; song chỉ sau 33 ngày, số ca mắc đã tăng từ 30 lên 40 triệu người.

Đã có 1.046 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 19/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 19/10) Tính đến 18h ngày 19/10/2020, đã có 1.046 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã có 1.140 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 19/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 19/10) Tính đến 18h ngày 19/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.140 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.126 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 17/10/2020)

Hà Nội TTXVN 17/10) Tính đến 18h ngày 17/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.126 ca mắc COVID-19.

Đã có 1.031 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 16/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 16/10) Tính đến 18h ngày 16/10/2020, đã có 1.031 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.025 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 12/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 12/10) Tính đến 18h ngày 12/10/2020, đã có 1.025 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã có 1.110 ca mắc COVID-19 từ 23/1 đến 18h ngày 12/10/2020)

Hà Nội TTXVN 12/10) Tính đến 18h ngày 12/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.110 ca mắc COVID-19

Việt Nam đã có 1.109 ca mắc COVID-19 từ 23/1 đến 18h ngày 11/10/2020)

Hà Nội TTXVN 11/10) Tính đến 18h ngày 11/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.109 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 1.107 ca mắc COVID-19 từ 23/1 đến 18h ngày 10/10/2020)

Hà Nội TTXVN 10/10) Tính đến 18h ngày 10/10/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.107 ca mắc COVID-19.

Đã có 1.024 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 9/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 9/10) Tính đến 18h ngày 9/10/2020, đã có 1.024 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.