Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BỆNH NHÂN


Đã có 1.166 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 26/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 26/11) Tính đến 18h ngày 26/11/2020, đã có 1.166 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.153 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 24/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 24/11) Tính đến 18h ngày 24/11/2020, đã có 1.153 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.142 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 19/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 19/11) Tính đến 18h ngày 19/11/2020, đã có 1.142 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.093 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 12/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 12/11) Tính đến 18h ngày 12/11/2020, đã có 1.093 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.091 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 11/11/2020)

Hà Nội (TTXVN 11/11) Tính đến 18h ngày 11/11/2020, đã có 1.091 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.063 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 30/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 30/10) Tính đến 18h ngày 30/10/2020, đã có 1.063 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.061 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 26/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 26/10) Tính đến 18h ngày 26/10/2020, đã có 1.061 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.057 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 25/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 25/10) Tính đến 18h ngày 25/10/2020, đã có 1.057 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.046 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 19/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 19/10) Tính đến 18h ngày 19/10/2020, đã có 1.046 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.031 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 16/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 16/10) Tính đến 18h ngày 16/10/2020, đã có 1.031 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.030 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 15/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 15/10) Tính đến 18h ngày 15/10/2020, đã có 1.030 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.029 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 14/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 14/10) Tính đến 18h ngày 14/10/2020, đã có 1.029 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.010 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 30/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 30/9) Tính đến 18h ngày 30/9/2020, đã có 1.010 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 991 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 23/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 23/9) Tính đến 18h ngày 23/9/2020, đã có 991 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 936 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 16/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 16/9) Tính đến 18h ngày 16/9/2020, đã có 936 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 890 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 9/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 9/9) Tính đến 18h ngày 9/9/2020, đã có 890 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.