Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BỆNH NHÂN


Đã có 1.061 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 26/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 26/10) Tính đến 18h ngày 26/10/2020, đã có 1.061 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.057 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 25/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 25/10) Tính đến 18h ngày 25/10/2020, đã có 1.057 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.046 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 19/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 19/10) Tính đến 18h ngày 19/10/2020, đã có 1.046 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.031 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 16/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 16/10) Tính đến 18h ngày 16/10/2020, đã có 1.031 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.030 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 15/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 15/10) Tính đến 18h ngày 15/10/2020, đã có 1.030 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.029 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 14/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 14/10) Tính đến 18h ngày 14/10/2020, đã có 1.029 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 1.010 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 30/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 30/9) Tính đến 18h ngày 30/9/2020, đã có 1.010 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 991 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 23/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 23/9) Tính đến 18h ngày 23/9/2020, đã có 991 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 936 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 16/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 16/9) Tính đến 18h ngày 16/9/2020, đã có 936 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 890 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 9/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 9/9) Tính đến 18h ngày 9/9/2020, đã có 890 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Đã có 755 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 3/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 3/9) Tính đến 18h ngày 3/9/2020, đã có 755 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

35 bệnh nhân tử vong vì COVID-19

Hà Nội (TTXVN 3/9) Đa phần các trường hợp tử vong do COVID-19 ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng.

Đã có 746 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 2/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 2/9) Tính đến 18h ngày 2/9/2020, đã có 746 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

30 bệnh nhân tử vong vì COVID-19

Hà Nội (TTXVN 27/8) Tính đến 10h ngày 27/8/2020, Việt Nam đã có 30 bệnh nhân - hầu hết là người cao tuổi và có bệnh lý nền nặng - tử vong vì COVID-19.

Đã có 632 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 18h ngày 26/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 26/8) Tính đến 18h ngày 26/8/2020, đã có 632 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Các biện pháp chống dịch bạch hầu đối với bệnh nhân bạch hầu

Hà Nội (TTXVN 26/8) Tất cả bệnh nhân nghi ngờ phải đeo khẩu trang và cách ly ngay tại cơ sở y tế, điều trị đặc hiệu ngay kể cả khi chưa có kết quả xét nghiệm.