Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG


Phòng chống bệnh lở mồm long móng cho gia súc

Hà Nội (TTXVN 17/2) Bệnh lở mồm long móng có thể hạn chế được thiệt hại đáng kể bằng các biện pháp vệ sinh phòng dịch, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, tiêm phòng vaccine…

Phòng chống bệnh lở mồm long móng cho vật nuôi

Hà Nội (TTXVN 7/1) Bệnh lở mồm long móng (LMLM) là bệnh truyền nhiễm cấp tính, gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Việt Nam hiện còn 24 ổ dịch LMLM, xảy ra tại 6 tỉnh, thành phố.