Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BẢO MẬT


Facebook ít được tin tưởng hơn các hãng công nghệ khác về bảo mật

Hà Nội (TTXVN 26/3) Về vấn đề bảo mật thông tin khách hàng, tỷ lệ người tin tưởng Apple, Google, Amazon, Microsoft và Yahoo! đều cao hơn Facebook.

Bảo mật thông tin và niềm tin người tiêu dùng

Hà Nội (TTXVN 24/3) Phần lới người Mỹ tin tưởng vào hệ thống bảo mật thông tin từ Apple, theo số phiếu thăm dò của Reuters/Ipos dành cho những công ty hoạt động liên quan đến Internet tại Mỹ.

Lỗ hổng trong bảo mật thông tin

Hà Nội (TTXVN 7/1) Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hàng chục nghìn sự cố an toàn thông tin. Con số này ngày càng tăng, trong khi chỉ số về An toàn thông tin của Việt Nam hiện vẫn ở dưới ngưỡng trung bình.