Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BẢNG TỔNG SẮP


Bảng tổng sắp huy chương kết thúc SEA Games 30

Hà Nội (TTXVN 11/12) Kết thúc SEA Games 30, Thể thao Việt Nam đứng thứ hai trên bảng tổng sắp SEA Games 30 với 98 Huy chương Vàng, 85 Huy chương Bạc và 105 Huy chương Đồng.

Đoàn Việt Nam kết thúc giải đấu với 98 Huy chương Vàng

Hà Nội (TTXVN 10/12) Thể thao Việt Nam đã khép lại SEA Games 30 với 98 Huy chương Vang, 85 Huy chương Bạc và 104 Huy chương Đồng, đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp SEA Games 30.

Bảng tổng sắp Huy chương SEA Games 30 (Tính đến 23h ngày 9/12/2019)

Hà Nội (TTXVN 10/12) Tính đến hết ngày 9/12/2019, Việt Nam đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp Huy chương SEA Games 30, với 80 Huy chương Vàng, 78 Huy chương Bạc và 93 Huy chương Đồng.

Bảng tổng sắp SEA Games 30 (Tính đến hết ngày 8/12/2019)

Hà Nội (TTXVN 9/12) Tính đến hết ngày 8/12/2019, Việt Nam tạm đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp SEA Games 30, với 66 Huy chương Vàng,59 Huy chương Bạc và 78 Huy chương Đồng.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 (tính đến 22h ngày 7/12/2019)

Hà Nội (TTXVN 7/12/2019) TÍnh đến 22h ngày 7/12/2019, Đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 3 với 45 Huy chương Vàng, 50 Huy chương bạc và 64 Huy chương Đồng.

Bảng tổng sắp SEA Games 30 (Tính đến 22h ngày 6/12/2019)

Hà Nội (TTXVN 6/12) Tính đến 22h ngày 6/12/2019, Đoàn Việt Nam tạm xếp thứ 3 với 38 Huy chương Vàng, 41 Huy chương Bạc và 52 Huy chương Đồng.

Bảng tổng sắp SEA Games 30

Hà Nội (TTXVN 5/12) Tính đến 22h ngày 5/12/2019, Việt Nam tạm đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp SEA Games 30, với 31 Huy chương Vàng, 35 Huy chương Bạc và 41 Huy chương Đồng.

Bảng tổng sắp SEA Games 30 (Tính đến 22h ngày 3/12/2019)

Hà Nội (TTXVN 4/12) Tính đến 22h ngày 2/12/2019, Đoàn Việt Nam tạm xếp thứ 2 với 27 Huy chương Vàng, 32 Huy chương Bạc và 34 Huy chương Đồng.

Bảng tổng sắp SEA Games 30

Hà Nội (TTXVN 3/12) Kết thúc ngày 3/12/2019, Việt Nam tạm đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp SEA Games 30, với 23 Huy chương Vàng, 27 Huy chương Bạc và 25 Huy chương Đồng.

Bảng tổng sắp SEA Games 30 (Tính đến hết ngày 2/12/2019)

Hà Nội (TTXVN 3/12) Tính đến hết ngày 2/12/2019, Đoàn Việt Nam tạm xếp thứ 2 với 15 Huy chương Vàng, 20Huy chương Bạc và 16 Huy chương Đồng.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 (tính đến 23h ngày 1/12/2019)

Hà Nội (TTXVN 1/12/2019) Tính đến 23h ngày 1/12/2019, đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 2 toàn đoàn với 10 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng. Dưới đây là bảng tổng sắp huy chương trong ngày đầu tiên của SEA Games 30.

Bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2018

Hà Nội (TTXVN 13/10) Kết thúc Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á 2018, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 12/45 với 8 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc và 24 Huy chương Đồng.

Bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2018

Hà Nội (TTXVN 12/10) Tính đến 23h30 ngày 12/10/2018, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 12/45 với 8 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc và 20 Huy chương Đồng.

Bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2018

Hà Nội (TTXVN 11/10) Tính đến 23h ngày 11/10/2018, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 11/45 với 6 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc và 15 Huy chương Đồng.

Bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2018

Hà Nội (TTXVN 10/10) Tính đến 23h ngày 10/10/2018, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 12/45 với 6 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 13 Huy chương Đồng.

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG ASIAN PARA GAMES 2018

Hà Nội (TTXVN 9/10) Tính đến 23h ngày 09/10/2018, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 10/45 với 5 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng.