Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BẠCH THÁI BƯỞI


Những thương gia yêu nước nổi tiếng trong lịch sử

Hà Nội (TTXVN 13/10) Giai đoạn lịch sử đầu thế kỷ 20 đã sinh ra nhiều thương gia Việt giàu có, trong đó không ít người hiến tặng cả cuộc đời và sản nghiệp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.