Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BÍ THƯ TỈNH ỦY


Đồng chí Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Hà Nội (TTXVN 28/10) Ngày 28/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVII, đồng chí Vũ Đại Thắng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh

Hà Nội (TTXVN 28/10) Ngày 27/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XII, đồng chí Hoàng Duy Chinh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng

Hà Nội (TTXVN 27/10) Ngày 26/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, đồng chí Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Hà Nội (TTXVN 23/10) Ngày 22/10/2020, Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV, đồng chí Giàng Páo Mỷ tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Thái Thanh Quý tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Hà Nội (TTXVN 18/10) Ngày 17/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, đồng chí Thái Thanh Quý tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Hà Nội (TTXVN 17/10) Ngày 16/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVI tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Quang Tùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Hà Nội (TTXVN 16/10) Ngày 15/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVII, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường

Hà Nội (TTXVN 16/10) Ngày 16/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khóa XI, đồng chí Ngô Chí Cường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận

Hà Nội (TTXVN 16/10) Ngày 15/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa XI, đồng chí Trần Đức Quận được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong

Hà Nội (TTXVN 16/10) Ngày 15/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, đồng chí Đặng Xuân Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phan Văn Mãi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Hà Nội (TTXVN 16/10) Ngày 15/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI, đồng chí Phan Văn Mãi tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được

Hà Nội (TTXVN 15/10) Ngày 14/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, đồng chí Nguyễn Văn Được đã được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang

Hà Nội (TTXVN 14/10) Ngày 13/10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, đồng chí Nguyễn Văn Danh đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Hà Nội (TTXVN 14/10) Ngày 13/10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV, đồng chí Lê Tiến Châu đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Hà Nội (TTXVN 14/10) Ngày 13/10/2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, đồng chí Nguyễn Khắc Định đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.