Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BÌNH PHỤC


Dịch COVID-19: Gần 31,7 triệu người bình phục trên thế giới (đến 7h ngày 25/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 25/9) Dưới đây là những con số nổi bật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên thế giới tính đến 7h ngày 25/10/2020 (giờ Việt Nam).

Dịch COVID-19: Gần 25,9 triệu người bình phục trên thế giới (đến 7h ngày 3/10/2020)

Hà Nội (TTXVN 3/10) Dưới đây là những con số nổi bật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên thế giới tính đến 7h ngày 3/10/2020 (giờ Việt Nam).

Dịch COVID-19: Gần 21 triệu người bình phục trên thế giới (tính đến 7h ngày 13/9/2020)

Hà Nội (TTXVN 13/9) Dưới đây là những con số nổi bật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên thế giới tính đến 7h ngày 13/9/2020 (giờ Việt Nam).

Dịch COVID-19: Gần 16 triệu người bình phục trên thế giới (đến 7h45 ngày 23/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 23/8) Dưới đây là những con số nổi bật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên thế giới tính đến 7h45 ngày 23/8/2020 (giờ Việt Nam).

Dịch COVID-19: Hơn 5,2 triệu người bình phục trên thế giới (đến 10h45 ngày 26/6/2020 giờ VN)

Hà Nội (TTXVN 26/6) Đến 10h45 ngày 26/6/2020 đã có 9.711.314 trường hợp mắc và 5.247.147 người bình phục vì COVID-19.

Dịch COVID-19: Hơn 4,7 triệu người bình phục trên thế giới (đến 7h30 ngày 21/6/2020 giờ VN)

Hà Nội (TTXVN 21/6) Đến 7h30 ngày 21/6/2020 đã có 8.908.304 trường hợp mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và hơn 4,7 triệu người bình phục trên thế giới.

Dịch COVID-19: Gần 3 triệu người bình phục trên thế giới (đến 9h30 ngày 2/6/2020 giờ VN)

Hà Nội (TTXVN 2/6) Đến 9h30 ngày 2/6/2020 đã có 213 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Dịch COVID-19: Hơn 2 triệu người bình phục trên thế giới (đến 8h30 ngày 24/5/2020)

Hà Nội (TTXVN 24/5) Dưới đây là những con số nổi bật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên thế giới tính đến 8h30 ngày 24/5/2020 (giờ Việt Nam).

Dịch bệnh COVID-19: Các nước có tỷ lệ bình phục cao/ca mắc

Hà Nội (TTXVN 7/5) Đến 10h ngày 7/5/2020, đã có 1.302.891 người bình phục do dịch bệnh COVID-19.

Dịch COViD-19: Hơn 1 triệu ca bình phục trên thế giới (tính đến 8h ngày 1/5/2020 (giờ Việt Nam))

Hà Nội (TTXVN 1/5) Đến 8h ngày 1/5/2020. tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là hơn 3,3 triệu trường hợp, hơn 1 triệu người đã hồi phục.

Dịch bệnh COVID-19: Các nước có tỷ lệ bình phục cao/ca mắc

Hà Nội (TTXVN 27/4) Đến 11h ngày 27/4/2020, đã có 878.955 người bình phục do dịch bệnh COVID-19.

Dịch bệnh COVID-19: Các nước có tỷ lệ bình phục cao/ca mắc

Hà Nội (TTXVN 21/4) Đến 9h ngày 21/4/2020, đã có 646.854 người bình phục do dịch bệnh COVID-19.

Dịch bệnh COVID-19: Các nước có tỷ lệ bình phục cao/ca mắc (đến 14h ngày 13/4/2020)

Hà Nội (TTXVN 13/4) Đến 14h ngày 13/4/2020 (giờ VN), đã có 211 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.