Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BÌNH ĐẲNG GIỚI


Nỗ lực thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới

Hà Nội (TTXVN 21/11) Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia đạt được nhiều thành tựu về bình đẳng giới, xóa bỏ khoảng cách giới, đặc biệt là trong lĩnh vực lao động, việc làm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục…

Việt Nam thực hiện tốt các mục tiêu về bình đẳng giới

Hà Nội (TTXVN 7/3) Việt Nam là một trong những quốc gia đạt thành tựu cao về thực hiện bình đẳng giới và được Liên hợp quốc đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ.

Bình đẳng giới đã đi vào thực tế cuộc sống

Hà Nội (TTXVN 21/11) Thời gian qua, công tác bình đẳng giới của Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ. Năm 2017, Việt Nam đứng thứ 69/140 quốc gia về chỉ số khoảng cách giới, thuộc nhóm nước có chỉ số trung bình *.

Việt Nam đạt nhiều thành tựu về bình đẳng giới

Hà Nội (TTXVN 15/11) Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và triển khai nhiều chính sách quan trọng mang lại quyền lợi bình đẳng giữa mọi người, đồng thời tuyên truyền, giáo dục để thay đổi quan niệm, tư duy của nam giới và chính nữ giới.