Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BÃI NHIỆM


Trình tự, thủ tục bầu, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố

Hà Nội (TTXVN 25/9) Trình tự, thủ tục bầu, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015 và một số văn bản quy phạm pháp luật khác.

Quy trình trưng cầu dân ý bãi nhiệm Tổng thống ở Venezuela

Hà Nội (TTXVN 12/6) Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro khẳng định cuộc trưng cầu dân ý của phe đối lập nhằm bãi nhiệm ông sẽ không diễn ra vào năm nay. Nếu nó đáp ứng được tất cả các yêu cầu, cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra sớm nhất là vào năm sau.