Thông tấn xã Việt Nam

Tag: BÁO CÁO


Việt Nam tăng điểm về cải cách môi trường kinh doanh

Hà Nội (TTXVN 24/10) Theo Báo cáo Môi trường Kinh doanh 2020, môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 1,44 điểm so với năm 2019, xếp thứ 70/190 nền kinh tế được khảo sát

Việt Nam tăng 3 bậc trong báo cáo về phát triển bền vững

Hà Nội (TTXVN 16/7) Theo báo cáo đánh giá thường niên lần thứ 4 về tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc, Việt Nam ở vị trí 54, vượt 3 bậc so với năm 2018.

Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2015

Hà Nội (TTXVN 31/3) Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhằm đánh giá, xếp hạng môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền 63 tỉnh/thành phố Việt Nam

Báo cáo của tổ chức OSCD

Hà Nội (TTXVN 15/9): Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OSCD), mới đây cho thấy: sự tiếp cận giáo dục đang tiếp tục mở rộng trên toàn thế giới, tuy nhiên sự gia tăng giáo dục đại học đang làm tăng thêm cách biệt về kinh tế - xã hội ở nhiều nước.