Thông tấn xã Việt Nam

Tag: ANH HÙNG DÂN TỘC


Mahatma Gandhi - vị anh hùng dân tộc vĩ đại của Ấn Độ

Hà Nội (TTXVN 1/10) Mohandas Gandhi đã giành cả cuộc đời mình để phản đối hình thức khủng bố bạo lực, gây ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh bằng hòa bình và phi bạo lực ở Ấn Độ và quốc tế. Ông sinh ngày 2/10/1869, cách đây tròn 150 năm.