Thông tấn xã Việt Nam

Tag: AN SINH XÃ HỘI


Quảng Ninh nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội vì sự phát triển bền vững

Hà Nội (TTXVN 21/9) Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã kết hợp hài hòa giữa chính sách phát triển kinh tế và chính sách an sinh xã hội, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bảo hiểm xã hội - trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội

Hà Nội (TTXVN 16/2) 25 năm qua (1995-2020), các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đi vào cuộc sống, góp phần dệt nên “lưới An sinh xã hội” bao phủ, bảo đảm cuộc sống cho người lao động và Nhân dân...

Hà Nội: Nhiều bước tiến đáng kể trong công tác an sinh xã hội

Hà Nội (TTXVN 1/8) Kể từ khi mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội đã có bước tiến đáng kể trong công tác an sinh xã hội. 10 năm qua, thành phố luôn chú trọng chăm lo đời sống người dân, giảm nghèo, giải quyết việc làm bền vững cho người lao động…

4 tỷ người trên thế giới không được đảm bảo an sinh xã hội

Hà Nội (TTXVN 3/12) Theo báo cáo An sinh xã hội thế giới 2017-2019, chỉ có 45% dân số thế giới được bảo trợ xã hội, trong khi 55% còn lại (tương đương 4 tỷ người) không được bảo trợ. Báo cáo cũng khuyến nghị các nước tăng chi tiêu công cho các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt tại các quốc gia châu Phi, châu Á và các nước Arab, nhằm đảm bảo chế độ an sinh cơ bản nhất cho tất cả người dân.

Công tác chữ thập đỏ góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Hà Nội (TTXVN 15/8) 5 năm qua, nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động của Hội chữ thập đỏ được triển khai thiết thực, có chiều sâu, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo các tổ chức, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.