Thông tấn xã Việt Nam

Tag: 8 THÁNG


8 tháng năm 2019, có 5 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 10 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 3/9) 8 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 169,98 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018. Đáng chú ý, có 5 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 58,7% tổng kim ngạch.

8 tháng năm 2019: Trên 11 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 31/8) 8 tháng năm 2019, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 11,3 triệu lượt người, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất và có tốc độ tăng cao nhất là khách đến từ châu Á.

8 tháng năm 2019: 21 người chết vì tai nạn giao thông/ngày

Hà Nội (TTXVN 30/8) Bình quân 1 ngày trong 8 tháng năm 2019, cả nước xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết. So với cùng kỳ năm 2018, tai nạn giao thông giảm ở tất cả các tiêu chí.

8 tháng năm 2019, Việt Nam xuất siêu 3,4 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/8) 8 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 7,3% và kim ngạch hàng hoá nhập khẩu tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018. Cả nước xuất siêu 3,4 tỷ USD.

8 tháng năm 2019: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt 26 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 28/8) 8 tháng năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 26,58 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2018. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu của nhóm lâm sản chính tăng mạnh 18,6%.

8 tháng năm 2019: Cả nước thu hút hơn 22,6 tỷ USD vốn FDI

Hà Nội (TTXVN 27/8) 8 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 22,63 tỷ USD, bằng 92,9% so với cùng kỳ năm 2018.

8 tháng năm 2018: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,2 %

Hà Nội (TTXVN 30/8) Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 và 8 tháng năm 2018 đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2017.

8 tháng năm 2018, mỗi ngày xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông

Hà Nội (TTXVN 30/8) Bình quân 1 ngày trong 8 tháng năm 2018, cả nước xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết.

8 tháng năm 2018, Việt Nam xuất siêu 2,75 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/8) 8 tháng năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 14,5% và kim ngạch hàng hoá nhập khẩu tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2017.

8 tháng năm 2018, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 22,8%

Hà Nội (TTXVN 29/8) 8 tháng năm 2018, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 10.403,9 nghìn lượt người, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2017.

8 tháng năm 2018: Việt Nam thu hút 24,35 tỷ USD vốn FDI

Hà Nội (TTXVN 27/8) 8 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 24,35 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017.

8 tháng, hơn 5.400 người chết do tai nạn giao thông

Hà Nội (TTXVN 27/8) Trong 8 tháng đầu năm 2017 (tính từ ngày 16/12/2016 đến 15/8/2017), tai nạn giao thông trên cả nước giảm ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2016.

8 tháng đầu năm xuất khẩu gạo giảm so với cùng kỳ năm trước

Hà Nội (TTXVN 7/9) Trong 8 tháng của năm 2016, xuất khẩu gạo ước đạt 3,37 triệu tấn , kim ngạch đạt 1,51 tỷ USD. Với kết quả đó và các yếu tố ảnh hưởng trong những tháng còn lại, dự báo cả năm 2016 so với năm 2015 sẽ bị giảm 27,8% về sản lượng và giảm 23,9% về kim ngạch.

8 tháng năm 2016: Xuất khẩu cà phê tăng mạnh

Hà Nội (TTXVN 9/3) Xuất khẩu cà phê của cả nước trong 8 tháng đầu năm 2016 tăng gần 40% về khối lượng và 20,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

8 tháng: Cả nước xuất siêu 2,45 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/8) 8 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 112,19 tỷ USD; nhập khẩu ước đạt 109,74 tỷ USD. Xuất siêu của 8 tháng năm 2016 ước đạt 2,454 tỷ USD.

8 tháng đầu năm cả nước thu hút gần 15 tỷ USD vốn FDI

Hà Nội (TTXVN 27/8) Trong 8 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 14,366 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2015.