Thông tấn xã Việt Nam

Tag: 70 NĂM


70 năm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Slovakia

Hà Nội (TTXVN 1/2) Kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 2/2/1950, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Slovakia đã không ngừng được củng cố, phát triển tích cực ở nhiều lĩnh vực.

70 năm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc: Hữu nghị, hợp tác là dòng chảy chính

Hà Nội (TTXVN 17/11) 70 năm qua, quan hệ Việt-Trung tuy có lúc thăng trầm, nhưng hữu nghị, hợp tác vẫn là dòng chảy chính, tình hữu nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc, góp phần duy trì xu thế phát triển ổn định quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Trung, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

70 năm truyền thống vẻ vang của học sinh, sinh viên Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 9/1) 70 năm qua, phong trào học sinh, sinh viên đã trưởng thành qua các thời kỳ cách mạng, kế tục và phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh mà Đảng và Nhà nước dày công bồi dưỡng, trở thành niềm tự hào của lớp lớp thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam.

Quan hệ đoàn kết đặc biệt và Liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào

Hà Nội (TTXVN 28/10) Ngày 30/10/2019 kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (1949-2019). Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, gần nửa triệu lượt quân tình nguyện, chuyên gia, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Việt Nam đã sang giúp cách mạng Lào, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả.

70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Mãi soi đường cho công tác dân vận của Đảng

Hà Nội (TTXVN 14/10) Ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận” đăng trên báo Sự thật số 120. 70 năm đã trôi qua, nhưng tác phẩm “Dân vận” luôn được xem là cương lĩnh, kim chỉ nam về công tác vận động quần chúng của Đảng ta.

70 năm tác phẩm CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 2/6) Năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH gồm 4 bài báo với bút danh Lê Quyết Thắng đăng trên báo “Cứu quốc” các số ra ngày 30/5, 31/5, 1/6 và 2/6/1949. 70 năm đã trôi qua, nhưng những nội dung Bác đã đề cập trong tác phẩm vẫn luôn nóng hổi tính thời sự và có giá trị thiết thực.

70 năm ngày toàn quốc kháng chiến

Hà Nội (TTXVN 16/12) Ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một mốc son sáng ngời về tinh thần yêu nước quật khởi, ý chí kiên cường đấu tranh giữ vững độc lập tự do.

70 năm Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 7/11) Hiến pháp 1946 là hiến pháp đầu tiên của Việt Nam, mẫu mực trên nhiều phương diện.

Trung Quốc: 70 năm để quốc tế hóa đồng nhân dân tệ

Hà Nội (TTXVN 2/12) Trung Quốc đã dùng gần 70 năm để khẳng định giá trị đồng nhân dân tệ (NDT) cùng vị thế của nền kinh tế trong khu vực và quốc tế.

Dòng chảy 70 năm nông nghiệp Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 16/11) Trong những năm tới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; chuyển đổi mạnh cơ cấu sản xuất. Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản gắn với sản xuất vùng nguyên liệu.

70 năm thành lập UNESCO

Hà Nội (TTXVN 15/11) UNESCO hoạt động dựa trên sự tôn trọng các giá trị chung nhằm tạo điều kiện thúc đẩy đối thoại giữa các dân tộc, các nền văn minh, văn hóa. Thông qua kênh đối thoại này mà thế giới có thể đạt được mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững bao gồm tôn tuân thủ quyền con người, tôn trọng lẫn nhau và xóa đói giảm nghèo.

70 năm truyền thống ngành Tòa án

Hà Nội (TTXVN 9/9) Quá trình phát triển của hệ thống Tòa án nhân dân gắn liền với quá trình hoàn thiện và củng cố Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

70 năm ngành Thuế Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 28/8) 5 năm 2010-2014 tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 3.654,8 ngàn tỉ đồng, số thu thuế và phí đạt 3.361,7 ngàn tỉ đồng: So với dự toán pháp lệnh giao hàng năm, tổng thu NSNN 5 năm 2010-2014 đạt 107,6% dự toán pháp lệnh, tốc độ tăng thu bình quân đạt khoảng 11,5%/năm; số thu thuế và phí đạt 104,9% dự toán pháp lệnh, tốc độ thu bình quân đạt khoảng 12,4%.

70 năm Ngoại giao Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 26/8) Lịch sử ra đời và phát triển của ngành ngoại giao Việt Nam gắn liền với sự ra đời và phát triển của nước Việt Nam mới - nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

70 năm đất nước đổi mới và phát triển

Hà Nội (TTXVN 19/8) 70 năm kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách và từng bước phát triển, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

70 năm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz (Ba Lan)

Hà Nội (TTXVN 29/1) Tháng 1/2015 đánh dấu 70 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz (Ba Lan). Trong Chiến tranh thế giới thứ II, có khoảng 1,5 triệu người (hầu hết là người Do Thái và châu Âu) đã bị giết hại dã man tại đây.