Thông tấn xã Việt Nam

Tag: 70 NĂM TRUYỀN THỐNG


70 năm truyền thống vẻ vang của học sinh, sinh viên Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 9/1) 70 năm qua, phong trào học sinh, sinh viên đã trưởng thành qua các thời kỳ cách mạng, kế tục và phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh mà Đảng và Nhà nước dày công bồi dưỡng, trở thành niềm tự hào của lớp lớp thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam.

70 năm truyền thống ngành Tòa án

Hà Nội (TTXVN 9/9) Quá trình phát triển của hệ thống Tòa án nhân dân gắn liền với quá trình hoàn thiện và củng cố Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.