Thông tấn xã Việt Nam

Tag: 7 THÁNG NĂM 2020


7 tháng năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,6%

Hà Nội (TTXVN 1/8) 7 tháng năm 2020, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2019, mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua.

7 tháng năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 285,12 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 30/7) 7 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 0,2% và kim ngạch nhập khẩu hàng hóa giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2019.