Thông tấn xã Việt Nam

Tag: 4 THÁNG


4 tháng năm 2019: Xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 12,4 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 4/5) Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 12,4 tỷ USD, tương đương so với cùng kỳ 2018. Trong đó, nhóm hàng nông sản chính ước đạt 5,2 tỷ USD, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng năm 2019 tăng 9,2%

Hà Nội (TTXVN 1/5) 4 tháng năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khá so với cùng kỳ năm 2018, trong đó ngành chế biến, chế tạo đóng vai trò chủ chốt.

4 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu 710 triệu USD

Hà Nội (TTXVN 29/4) 4 tháng năm 2019, kim ngạch xuất khẩu tăng 5,8% và nhập khẩu tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2018. Cả nước xuất siêu 710 triệu USD.

4 tháng năm 2019, bình quân 21 người chết vì tai nạn giao thông mỗi ngày

Hà Nội (TTXVN 29/4) Trong 4 tháng năm 2019, bình quân mỗi ngày có 45 vụ tai nạn giao thông làm 21 người chết. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 9,4%; số người chết giảm 7,8%.

4 tháng năm 2019, khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 8%

Hà Nội (TTXVN 29/4) Ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 5,96 triệu lượt khách, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018.

4 tháng năm 2019, FDI đạt 14,59 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 25/4) 4 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt 14,59 tỷ USD, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2018.

4 tháng đầu năm 2018: Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 12,3 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 30/4) 4 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 12,3 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Cả nước xuất siêu 3,39 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2018

Hà Nội (TTXVN 30/4) Trong 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu tăng 19% và nhập khẩu tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2017. Cả nước xuất siêu 3,39 tỷ USD.

4 tháng đầu năm 2018, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 29,5%

Hà Nội (TTXVN 29/4) 4 tháng đầu năm 2018, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 5.547,3 nghìn lượt khách, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2017.

4 tháng đầu năm 2018, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí

Hà Nội (TTXVN 29/4) Trong 4 tháng đầu năm 2018, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương/thương nhẹ so với cùng kỳ năm 2017.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng năm 2018 tăng 11,4%

Hà Nội (TTXVN 29/4) Tính chung 4 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Những lĩnh vực thu hút FDI nhiều nhất 4 tháng năm 2018

Hà Nội (TTXVN 28/4) 4 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 8,06 tỷ USD tỷ USD, bằng 76,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Gần 700 dự án FDI được cấp phép mới trong 4 tháng đầu năm 2016

Hà Nội (TTXVN 5/5) Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) từ ngày đầu năm đến ngày 20/4/2016 tăng 55,6% về số dự án và tăng 89,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

4 tháng đầu năm 2016: Xuất siêu 1,46 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 4/5) Kim ngạch xuất siêu của cả nước 4 tháng đầu năm 2016 ước đạt 1,464 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015.

2.862 người chết vì tai nạn giao thông 4 tháng đầu năm 2016

Hà Nội (TTXVN 29/4) Trong 4 tháng đầu năm 2016, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2015.