Thông tấn xã Việt Nam

Tag: 2025


Mục tiêu đến năm 2025, ngành du lịch đóng góp trên 10% GDP

Hà Nội (TTXVN 10/1) Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”, trong đó đề ra những mục tiêu cụ thể phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm các nước có ngành du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Ấn Độ sẽ chiếm 30% sản lượng bông thế giới vào năm 2025

Hà Nội (TTXVN 3/4) Năm 2015, Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc trở thành nhà sản xuất bông lớn nhất thế giới. Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc dự báo tới năm 2025, Ấn Độ sẽ chiếm 30% sản lượng bông thế giới,