Thông tấn xã Việt Nam

Tag: 2010-2020


越南农村经济不断增长

2010-2020年新农村建设国家目标计划开展近10年来,农村经济不断增长,并向工业-服务业倾斜。

Xây dựng nông thôn mới khu vực Miền núi phía Bắc giai đoạn 2010-2020: 10 năm nhìn lại

Hà Nội (TTXVN 22/9) Kết quả xây dựng nông thôn mới mặc dù có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn khoảng cách chênh lệch khá lớn so với các vùng, miền và thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước.