Thông tấn xã Việt Nam

Tag: 2.000 TỶ USD


Chặng đường vươn tới mức vốn hóa khủng 2.000 tỷ USD của Apple

Hà Nội (TTXVN 21/8) Ngày 19/8/2020, Apple trở thành công ty đại chúng đầu tiên của Mỹ có vốn hóa cán mốc 2.000 tỷ USD.