Thông tấn xã Việt Nam

Tag: 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2018


2 tháng đầu năm 2018, khách quốc tế tăng 29,7%

Hà Nội (TTXVN 28/2) Tính chung 2 tháng đầu năm 2018, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 2.862,1 nghìn lượt người, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2018 tăng 15,2%

Hà Nội (TTXVN 28/2) Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2018 đều tăng so với cùng kỳ năm 2017.

2 tháng đầu năm 2018, cả nước xảy ra 3.345 vụ tai nạn giao thông

Hà Nội (TTXVN 28/2) 2 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 3.345 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 1.676 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 1.669 vụ va chạm giao thông, làm 1.506 người chết.

2 tháng đầu năm 2018, Việt Nam xuất siêu 1,08 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 28/2) 2 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 66,16 tỷ USD. Việt Nam xuất siêu 1,08 tỷ USD.

2 tháng đầu năm 2018, tổng vốn FDI đạt 3,34 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 27/2) Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 3,34 tỷ USD, bằng 98,2% so với cùng kỳ năm 2017.