Thông tấn xã Việt Nam

Tag: 12 DỰ ÁN THUA LỖ


12 dự án thua lỗ của ngành công thương: Đã có những chuyển biến tích cực

Hà Nội (TTXVN 25/9) Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và nỗ lực của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty, đến thời điểm này, tình hình 12 dự án, doanh nghiệp thua lỗ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Quyết liệt xử lý các tồn tại, yếu kém tại 12 dự án thua lỗ

Hà Nội (TTXVN 4/3) Năm 2017, việc xử lý các yếu kém tại 12 dự án thua lỗ đã đạt được những kết quả quan trọng, có nhiều chuyển biến tích cực.