Thông tấn xã Việt Nam

Tag: 12 CA


Thông tin về 12 ca mắc COVID-19 mới ở Việt Nam (Từ BN547 đến BN558, 6h ngày 1/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 1/8) Sáng 1/8/2020, Việt Nam có thêm 12 ca mắc COVID-19 mới tại Đà Nẵng và Quảng Nam.

Việt Nam đã có 412 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 23/7/2020)

Hà Nội (TTXVN 23/7) Tính đến 18h ngày 23/7/2020, Việt Nam đã ghi nhận 412 ca mắc COVID-19.

Việt Nam đã có 312 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 6h ngày 15/5/2020)

Hà Nội (TTXVN 15/5/2020) Tính đến 6h ngày 15/5/2020, Việt Nam đã ghi nhận 312 ca mắc COVID-19.