Thông tấn xã Việt Nam

Tag: 10 SỰ KIỆN VĂN HÓA


10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2018

Hà Nội (TTXVN 12/1) Ngày 12/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2018.

10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2017

Hà Nội (TTXVN 10/1) Chiều 10/1/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức công bố kết quả bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2017.